border

Hoe we werken

We werken iedere dag intensief met uw kind, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. We houden de brede ontwikkeling van uw kind goed in de gaten: kan het al praten en begrijpt het ons als wij tegen uw kind praten? Welke dingen kunnen ze al zelf doen, voelen ze zich veilig, hebben ze zelfvertrouwen en zijn ze nieuwsgierig? We kijken constant naar hoe we de kinderen nog meer kunnen helpen zich te ontwikkelen. De ontwikkelingen van uw kind worden vastgelegd in een verslag en minimaal twee maal per jaar bespreken we met u hoe het met uw kind gaat.

Vast dagritme

Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke structuur, rust en regelmaat. Bij het Peutercollege bieden wij een vast dagritme voor alle kinderen. Vaste onderdelen van een schooldag zijn de kring, bewegingsspelletjes, fruit eten, speelse leeractiviteiten en vrij spelen. Zodra de 2-jarigen naar huis zijn, eten de 3-jarigen tussen de middag samen hun lunch. Daarna rusten ze een half uur op onze eigen bedjes, waarna ze tot het einde van de dag samen spelen. We gaan er regelmatig op uit voor een uitstapje.

Uk & Puk

Het Peutercollege werkt met de leermethode Uk & Puk dat speciaal is ontwikkeld voor peuters. Puk is een pop die van alles beleeft. Hij is de held van de klas, heeft zijn eigen stoeltje en hij doet overal aan mee. De avonturen van Puk gaan over thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters zoals: wat heb ik aan vandaag, ziek zijn, mijn familie en ik of mijn knuffel. Bij ieder thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Op veel basisscholen gaat Puk ook mee naar groep 1. Dat maakt dat uw kind een vertrouwd gezicht in de groep heeft en de overgang soepel verloopt.

Maatwerk door overleg

Als een kind bij ons nog niet zo makkelijk leert, gaat onze gezinsmedewerker met de ouders in gesprek en geeft ze advies. Samen met de gezinsmedewerker wordt gekeken naar wat we het kind kunnen aanbieden om straks goed mee te kunnen doen op de basisschool.
Ook komt het voor dat kinderen die net vier zijn geworden, nog niet zo goed kunnen wennen in groep 1. Ze mogen in de reguliere schoolvakantie dan altijd nog even terugkomen naar Het Peutercollege.

border
border
Scroll To Top