border

Locaties & openingstijden

Stichting Het Talentencollege & Het Peutercollege

Kinderdagverblijf en VSO (0-14 jaar)

Locatie: Het Dierenrijk
Hilledijk 97A
3072 RE Rotterdam
06-55748558 / 010-2004455

Buitenschoolse opvang/ Naschoolse opvang (4-14 jaar)

Locatie: Het Dierenrijk
Hilledijk 105
3072 RE Rotterdam
06-55748558 / 010-2004455

Openingstijden peuteropvang:
Groep Kapoentjes ochtend 09.00 – 12.00 uur                      (peuters van 2 jaar tot 2,5 jaar)

Groep Kapoentjes middag 13.00 – 16.00 uur            (peuters van 2 jaar tot 2,5 jaar)

Groep Kuikentjes ochtend 08.15 – 12.15 uur                (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar)

Groep Kippetjes middag 13.00 – 17.00 uur                        (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar)

Groep Kuikentjes ochtend 08.45 – 12.45 uur                        (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar)

Groep Kuikentjes middag 13.30 – 17.30 uur                  (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar)

*Alle peuteropvanggroepen zijn gesloten op de woensdagen en tijdens de schoolvakanties

Openingstijden kinderdagverblijf:
Hele dagopvang:   07.30 – 18.30 uur*

Halve dagopvang: 07.30 – 13.00 uur of 13.00 – 18.30 uur

*Op verzoek kunnen we de openingstijden verruimen, vraag bij het secretariaat naar de mogelijkheden.

Openingstijden voorschoolse opvang:                              dagelijks 07.30- 08.30 uur

Openingstijden buitenschoolse opvang:
Na schooltijd: 14.00 – 18.30 uur                                                  op woensdag van 11.30 -18.30 uur
Vakantieopvang: 08.30 – 18.30 uur

Stichting Het Peutercollege NL

Peuteropvang (2-4 jaar)

Locatie: Peutercollege El Feth
Meidoornlaan 42
4621 BR Bergen op Zoom
0615574749

Stichting Het Peutercollege NL

Locatie: Peutercollege Aïsha
Heulberg 1
4708 HL Roosendaal
0655748558

Openingstijden:
Ochtend: maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur
Middag: maandag t/m vrijdag: 13.15 – 17.15 uur
*Gesloten tijdens de schoolvakanties

Alle locaties zijn op deze officiële feestdagen gesloten:

Nieuwjaarsdag
Vrijdag 1 januari 2021

2e paasdag
maandag 5 april 2021

Hemelvaartsdag
donderdag 13 mei 2021

2e Pinksterdag
maandag 24 mei 2021

1e Kerstdag
Zaterdag 25 december 2021

2e Kerstdag
Zondag 26 december 2021

Peutercollege EL Feth

In Bergen op Zoom is peuteropvang El Feth gevestigd. Peutercollege El Feth maakt onderdeel uit van Stichting het Peutercollege. Peuterspeelzaal El Feth werkt samen met de Islamitische basisschool El Feth in de doorgaande lijn. De visie over islamitisch onderwijs, het werken met een VVE programma Piramide en een observatie systeem Konnect en Cito nemen wij mee in de werkwijze op de peuteropvang en bieden een doorlopende lijn naar de basisschool. Met het kindvolgsysteem Konnect volgen we de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, spel, grote en kleine motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Alle dagdelen hebben een vast dagritme (zoals de kring, verschoon en toiletmomenten, buitenspelen en het vrijspelen op de groep), dit biedt houvast en structuur aan voor de peuters zodat ze zich veilig kunnen voelen en tot een optimale leer- en speelontwikkeling komen.

Wij werken, net als Basisschool El Feth, met het VVE programma Piramide. Dit is speciaal opgezet om alle kinderen dezelfde kansen te geven op een goede start op de basisschool. Het is een speciaal ontwikkeling-stimulerende-programma voor kinderen van 2 jaar tot en met 6 jaar die naar de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de basisschool gaan. De methodiek Piramide bestaat uit verschillende thema’s waar de peuters gedurende 3 á 4 weken mee bezig zijn. De thema`s lopen op de basisschool en de speelzaal gelijk, zodat we soms ook samen een activiteit kunnen plannen.

Ieder dagdeel werken er 2 tot 3 gediplomeerde Peuterprofs op de groep van max 16 kinderen. De Peuterprofs zijn VVE gecertificeerd en volgen jaarlijks diverse trainingen en opleidingen om de kinderen goed te kunnen begeleiden en stimuleren op pedagogisch en didactisch vlak. Op sommige dagdelen werken er ook een vrijwilliger of stagiaire op de groep. Dat er 2 tot 3 Peuterprofs zijn heeft als voordeel dat de peuters 1 op 1 tutoring krijgen, dat wil zeggen: extra aandacht en ondersteuning voor het extra ondersteunen en stimuleren van hun ontwikkeling. Dit gebeurt heel spelenderwijs.De Peuterprofs observeren de peuters goed tijdens de dagdelen dat ze komen. Zo krijgen de Peuterporfs een goed beeld van de ontwikkelingsgroei van het kind. De ouders van alle peuters die extra tutoring (begeleiding) krijgen op basis van een zorg in de ontwikkeling, worden hierover altijd benaderd. Zij krijgen uitleg en ook tips voor thuis. Het uiteindelijke doel is dat de peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool maken, het liefst met een voorsprong.

 

Peutercollege Aïsha

In Roosendaal is peuteropvang Aïsha gevestigd. Peutercollege Aïsha maakt onderdeel uit van Stichting het Peutercollege. Peuterspeelzaal Aïsha werkt samen met de Islamitische basisschool Aïsha in de doorgaande lijn. De visie over islamitisch onderwijs, het werken met een VVE programma Piramide en een observatie systeem Konnect en Cito nemen wij mee in de werkwijze op de peuteropvang en bieden een doorlopende lijn naar de basisschool. Met het kindvolgsysteem Konnect volgen we de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, spel, grote en kleine motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Alle dagdelen hebben een vast dagritme (zoals de kring, verschoon en toiletmomenten, buitenspelen en het vrijspelen op de groep), dit biedt houvast en structuur aan voor de peuters zodat ze zich veilig kunnen voelen en tot een optimale leer- en speelontwikkeling komen.

Wij werken, net als Basisschool Aïsha, met het VVE programma Piramide. Dit is speciaal opgezet om alle kinderen dezelfde kansen te geven op een goede start op de basisschool. Het is een speciaal ontwikkeling-stimulerende-programma voor kinderen van 2 jaar tot en met 6 jaar die naar de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de basisschool gaan. De methodiek Piramide bestaat uit verschillende thema’s waar de peuters gedurende 3 á 4 weken mee bezig zijn. De thema`s lopen op de basisschool en de speelzaal gelijk, zodat we soms ook samen een activiteit kunnen plannen.

Ieder dagdeel werken er 2 tot 3 gediplomeerde Peuterprofs op de groep van max 16 kinderen. De Peuterprofs zijn VVE gecertificeerd en volgen jaarlijks diverse trainingen en opleidingen om de kinderen goed te kunnen begeleiden en stimuleren op pedagogisch en didactisch vlak. Op sommige dagdelen werken er ook een vrijwilliger of stagiaire op de groep. Dat er 2 tot 3 Peuterprofs zijn heeft als voordeel dat de peuters 1 op 1 tutoring krijgen, dat wil zeggen: extra aandacht en ondersteuning voor het extra ondersteunen en stimuleren van hun ontwikkeling. Dit gebeurt heel spelenderwijs.De Peuterprofs observeren de peuters goed tijdens de dagdelen dat ze komen. Zo krijgen de Peuterporfs een goed beeld van de ontwikkelingsgroei van het kind. De ouders van alle peuters die extra tutoring (begeleiding) krijgen op basis van een zorg in de ontwikkeling, worden hierover altijd benaderd. Zij krijgen uitleg en ook tips voor thuis. Het uiteindelijke doel is dat de peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool maken, het liefst met een voorsprong.

 

border
border
Scroll To Top