border

Wat we bieden

Het Talentencollege Het Dierenrijk heeft 8 horizontale stamgroepen en 2 verticale groepen:

 • Eén verticale groep kinderopvang (Rupsjes), 12 kinderen, 0 – 4 jaar;
 • Eén stamgroep kinderopvang (Vlindertjes), 14 kinderen, 2 – 4 jaar;
 • Twee stamgroepen peuteropvang (Kuikentjes), 16 kinderen, 2,5 en 3-jarigen;
 • Twee stamgroepen peuteropvang (Kippetjes), 16 kinderen, 2,5 en 3-jarigen.
 • Twee stamgroepen peuteropvang (Kapoentjes), 8 kinderen, 2-2,5-jarigen.
 • Eén verticale basisgroep BSO (Kikkertjes), 22 kinderen, 4-13 jaar
 • Eén horizontale basisgroep BSO (Donderkopjes), 10 kinderen, 4-7 jaar

Elke groep heeft een dierennaam. De jongste kinderen kunnen weliswaar nog niet lezen, maar wel dieren op afbeeldingen herkennen, zo weten ze bij welke groep ze horen.

Het kinderdagverblijf

Rupsjes

De Rupsjes is een verticale groep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze groep situeert zich in het souterrain van het gebouw. De Rupsjes heeft een aangrenzende slaapkamer waar de kinderen in veilige bedjes slapen. De kindprofs hebben kennis van de verschillende leeftijdsgroepen en organiseren op basis daarvan gerichte ontwikkelactiviteiten. De rupsjes kijken uit op de buitenruimte waar van alles gebeurt, bijvoorbeeld tijdens de veranderingen van de seizoenen.

Vlindertjes

De Vlindertjes is een horizontale peutergroep met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In deze groep is er sprake van minder leeftijdsverschil tussen de kinderen, dit betekent dat er minder fysiek en mentaal overwicht is van de grotere, oudere kinderen op de jongere, kleinere kinderen en dat kan stimulerend werken bij hun spelen en leren. De peuterprofs bieden veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aan vanuit het VVE-programma. Tevens is er op deze groep een ‘snoezelruimte’ aanwezig. Dit is de slaapruimte op de groep, maar wordt buiten het slaapmoment om als activiteitenruimte gebruikt. In deze kamer worden de kinderen zintuigelijk, kunstzinnig en wetenschappelijk gestimuleerd. Uiteraard is het ook mogelijk dat kinderen uit andere groepen deelnemen aan activiteiten in deze ruimte. 

Peuteropvang: Kapoentjes, Kippetjes en Kuikentjes

De peuteropvang heeft 6 groepen, tweemaal de Kapoentjes (ochtend en middag), tweemaal de Kuikentjes (ochtend en middag), tweemaal de peuteropvang Kippetjes op één dag (ochtend en middag) en éénmaal de kinderopvangpeuters (gehele dag). De dagen waarop peuteropvang wordt aangeboden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de hele dagopvang kinderen van de kinderopvang kindjes van de Kippetjes zijn wij ook de woensdag open. De tijden van de peuteropvang zijn als volgt:

 • Kapoentjes start 05-2020 bij voldoende aanmeldingen
  – Ochtend: 09:00 – 12:00 uur, inloop tussen 09:00 – 09:15 uur
  – Middag:  12:45 – 15:45 uur, inloop tussen 12:45 – 13:00 uur
 • Kuikentjes
  – Ochtend: 08:45 – 12:45 uur, inloop tussen 08:45 – 09:00 uur
  – Middag:  13:30 – 17:30 uur, inloop tussen 13:30 – 13:45 uur
 • Kippetjes
  – Ochtend: 08:15 – 12:15 uur, inloop tussen 08:15 – 08:30 uur
  – Middag:  13:00 – 17:00 uur, inloop tussen 13:15– 13:30 uur
 • – Hele dag: 07.30 – 18.30 uur

De ruimtes van de peuteropvang zijn zodanig ingericht om de ontwikkeling, ontdekkingsdrang en leergierigheid van de kinderen te stimuleren. Er is bijvoorbeeld een station en een locomotief aanwezig op de Kuikentjes en Kippetjes groep. Daarnaast zijn er verschillende hoeken aanwezig, zoals een bouw-, huis-, en leeshoek. Ook hebben de kinderen veel ruimte om vrij te lopen en te puzzelen. Er is een thematafel die elke keer wordt ingericht aan de hand van het Uk & Puk thema en een kast waar geplastificeerde kaartjes worden geplakt met afbeeldingen en woorden uit het Uk & Puk thema. Verder is er een smart-tv waar de kinderen gezamenlijk visuele, auditieve en motorische spelletjes doen of filmpjes kijken die bij het thema horen.

Combinatiegroep Kippetjes

De kippetjesgroep is een combinatiegroep van zowel peuteropvang (psz) als hele dagopvang (kdv) (2-4 jaar). De kinderen krijgen een educatief VVE aanbod van de peuteropvang aangeboden en daarbij maken de kinderen van de kinderopvang gebruik van het verzorgende aspect van de kinderopvang zoals een warme maaltijd en een slaapmoment. De Kippetjesgroep is dagelijks geopend van 07.30uur tot 18.30uur. Van 07.30 uur tot 08.30uur en vanaf 17:30u maken de kinderopvang kinderen van de Kippetjesgroep gebruik van de open en sluit groep op de Rupsjes.

BSO: de Donderkoppen en de Kikkertjes

De BSO heeft twee basisgroepen: De Kikkertjes en De Donderkopjes. De Kikkertjes heeft plek voor maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar en De Donderkopjes voor 10 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. De opvangtijden zijn als volgt:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14:30 – 18:30
 • woensdag: 11:30 – 18:30
 • in de vakantie: 08:30 – 18:30

De BSO start altijd in de keuken, waarna de kinderen zich kunnen verspreiden over de toegestane ruimtes naar gelang van het programma van de dag. De Donderkopjes maken naast de keuken, atelier, en de buitenruimte tevens gebruik van de wereldkamer, daar kunnen ze zich rustig terug trekken als ze daar behoefte aan hebben. Het aanbod voor de BSO kinderen wordt gedaan vanuit Doenkids! Ook op de BSO wordt er gekeken naar de ontwikkeling, behoeftes en leerproces van kinderen. De kindprofs maken veel uitstapjes en organiseren activiteiten op het buitenterrein.

Aanbod Talentencollege

Het Talentencollege heeft als doel kinderen op de kinderopvang en BSO een extra aanbod te bieden zodat al hun talent(en) ontplooid wordt. Kernwoorden hierbij zijn: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, leren, begeleiden en ondersteunen. Om dit te realiseren heeft het Talentencollege een bijzonder aanbod gecreëerd met de volgende unieke ingrediënten:

 • De kinderopvang kinderen krijgen dagelijks een aanbod vanuit het VVE programma Uk en PUK waarbij de kinderen uit de 2-3 jarige groep werken met een extra aanbod vanuit de Peutercollege methodiek.
 • De BSO kinderen volgen diverse workshops die aangeboden worden vanuit de tuin, keuken, dierenkamer en/of atelierkamer.
 • Op de kinderopvang groepen en de BSO groepen werken zoveel mogelijk MBO 4 leidsters als HBO leidsters zodat de kinderen de juiste aandacht en begeleiding kunnen krijgen
 • In alle groepen krijgen de kinderen een extra aanbod vanuit ons programma. De extra activiteiten vinden op de eigen groep plaats of in een andere ruimte:
 • De dierenkamer (het knuffelen en verzorgen van huisdieren)
 • Atelier (creatief met diverse materialen)
 • Woonkeuken- (kook en bakworkshops)
 • Tuin (verzorgen van de planten en de omgeving)
 • Op de locatie is een medewerker gezinsbetrokkenheid en een (voorschools)maatschappelijk werker van stichting Het Talentencollege aanwezig. De medewerker gezinsbetrokkenheid verzorgt o.a. de inhoud van de ouderbijeenkomsten en ondersteunt de ouders en leidsters bij opvoedingsvraagstukken.
 • Ook zijn er buiten-speelmomenten waarbij kinderen van verschillende leeftijden samen buiten kunnen spelen.
 • De ouders worden op verschillende manieren bij het Talentencollege betrokken. We zijn tenslotte partners in de opvoeding van hun kinderen.
 • Ook de wijk wordt op diverse manieren betrokken bij de ‘educatie’ van het Talentencollege.
 • Het Talentencollege heeft sinds het schooljaar 2017/2018 samenwerkingen met de basisscholen in de naaste omgeving om een doorgaande lijn zo goed mogelijk te bewerkstelligen.

Vers & Gezond eten

Alle bewerkte voeding zit vol met toevoegingen, zoals kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen, en meer. Van deze stoffen is bewezen dat ze schadelijk zijn voor je gezondheid. Daarom geven wij onze kinderen geen bewerkte voeding.

Alle groepen eten samen met alle kinderen in onze gezellige woonkeuken.
Dagelijks geven wij onze kinderen een verse, zelfgemaakte warme maaltijd. We hebben een gevarieerd wereldkeuken menu eten dagelijks vers fruit in de ochtend en rauwkost in de namiddag. Wij gebruiken geen dierlijke ingrediënten zoals vlees en gelatine (E-nummers).

We bakken regelmatig (minimaal 2 keer in de week) samen met de kinderen onze eigen verse broodjes, cake, tapenades etc. voor bij de soep, thee, bekertje melk en/of  lunch.

Wij eten met alle kinderen in onze gezellige woonkeuken wat ingericht is als mini restaurant. Zowel de kinderen als wij zelf vinden dat fantastisch.

Dieren & Natuur

Om een huiselijke sfeer te creëren, hebben wij een knusse huisdierenkamer met o.a. konijntjes, vogels, vissen, schildpadden en cavia’s. Naast dat wij het leuk & gezellig vinden om huisdieren te houden, vinden we het belangrijk dat de kinderen veel kunnen leren door ze dagelijks om zich heen te hebben. Huisdieren vergroten het zelfvertrouwen van kinderen en zorgen voor verbinding. Het verzorgen van dieren werkt rustgevend en vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen. In onze grote natuurspeeltuin, van wel 200 m2 kunnen kinderen dagelijks op avontuur. Ze kunnen naar hartenlust spelen, ontdekken en ravotten. Ook hebben we een moestuintje waar de kinderen hun eigen groente en kruiden kunnen verbouwen.

border
border
Scroll To Top