border

Locaties & openingstijden

Stichting Het Talentencollege & Het Peutercollege

Kinderdagverblijf en BSO (0-14 jaar)

Locatie: Het Dierenrijk
Hilledijk 97A
3072 RE Rotterdam
06-55748558 / 010-2004455

Openingstijden peuteropvang:
Groep Kapoentjes ochtend 09.00 – 12.00 uur (peuters van 2 jaar tot 2,5 jaar) Groep Kapoentjes middag 13.00 – 16.00 uur (peuters van 2 jaar tot 2,5 jaar)

Groep Kuikentjes ochtend 08.15 – 12.15 uur (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar) Groep Kuikentjes middag 13.00 – 17.00 uur (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar)

Groep Kippetjes ochtend 08.45 – 12.45 uur (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar) Groep Kippetjes middag 13.30 – 17.30 uur (peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar)

*Alle peuteropvanggroepen zijn gesloten op de woensdagen en tijdens de schoolvakanties

Openingstijden kinderdagverblijf:
Hele dagopvang:   07.30 – 18.30 uur*

Halve dagopvang: 07.30 – 13.00 uur of 13.00 – 18.30 uur

*Op verzoek kunnen we de openingstijden verruimen, vraag bij het secretariaat naar de mogelijkheden.

Openingstijden buitenschoolse opvang:
Na schooltijd: 14.00 – 18.30 uur op woensdag van 11.30 -18.30 uur
Vakantieopvang: 8.30 – 18.30 uur

Stichting Het Peutercollege NL

Peuteropvang en vanaf half 2020 hele dagopvang (2-4 jaar) en BSO

Locatie: Peutercollege El Feth
Meidoornlaan 42
4621 BR Bergen op Zoom
0615574749

Stichting Het Peutercollege NL

Peuteropvang vanaf half 2020

Locatie: Peutercollege Aïsha
Heulberg 1
4708 HL Roosendaal
0655748558

Openingstijden:
Ochtend: maandag t/m vrijdag 8.45 – 11.45 uur
Middag: maandag t/m donderdag: 12.45 – 15.30 uur
*Gesloten op vrijdagmiddag en tijdens de schoolvakanties.

Alle locaties zijn op deze officiële feestdagen gesloten:

Nieuwjaarsdag
Dinsdag 1 januari 2019

Goede vrijdag
Vrijdag 19 april 2019

2e paasdag
maandag 22 april 2019

Hemelvaartsdag
donderdag 30 mei 2019

2e Pinksterdag
maandag 10 juni 2019

1e Kerstdag
Woensdag 25 december 2019

2e Kerstdag
Donderdag 26 december 2019

Peutercollege EL Feth

Goed nieuws, vanaf half 2020 starten we met hele dagopvang (2-4 jaar) en BSO bij El Feth in Bergen Op Zoom. In Bergen op Zoom is nu peuteropvang El Feth gevestigd. Peutercollege El Feth maakt onderdeel uit van Stichting het Peutercollege. Peuterspeelzaal El Feth werkt samen met de Islamitische basisschool El Feth in de doorgaande lijn. De visie over islamitisch onderwijs, het werken met een VVE programma Piramide en een observatie systeem Pernassys nemen wij mee in de werkwijze op de peuteropvang en bieden een doorlopende lijn naar de basisschool. Met het kindvolgsysteem Pernassys volgen we de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, spel, grote en kleine motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Alle dagdelen hebben een vast dagritme (zoals de kring, verschoon en toiletmomenten, buitenspelen en het vrijspelen op de groep), dit biedt houvast en structuur aan voor de peuters zodat ze zich veilig kunnen voelen en tot een optimale leer- en speelontwikkeling komen.

Wij werken, net als Basisschool El Feth, met het VVE programma Piramide Dit is speciaal opgezet om alle kinderen dezelfde kansen te geven op een goede start op de basisschool. Het is een speciaal ontwikkeling-stimulerende-programma voor kinderen van 2 jaar tot en met 6 jaar die naar de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de basisschool gaan. De methodiek Piramide bestaat uit verschillende thema’s waar de peuters gedurende 2 á 3 weken mee bezig zijn. De thema`s lopen op de basisschool en de speelzaal gelijk, zodat we soms ook samen een activiteit kunnen plannen.

Ieder dagdeel werken er 2 tot 3 gediplomeerde Peuterprofs op de groep van max 16 kinderen. De Peuterprofs zijn VVE gecertificeerd en volgens jaarlijks diverse trainingen en opleidingen om de kinderen goed te kunnen begeleiden en stimuleren op pedagogisch en didactisch vlak. Op sommige dagdelen werken er ook een vrijwilliger of stagiaire op de groep. Dat er 2 tot 3 Peuterprofs zijn heeft als voordeel dat de peuters 1 op 1 tutoring krijgen, dat wil zeggen: extra aandacht en ondersteuning voor het extra ondersteunen en stimuleren van hun ontwikkeling. Dit gebeurt heel spelenderwijs.De Peuterprofs observeren de peuters goed tijdens de dagdelen dat ze komen. Zo krijgen de Peuterporfs een goed beeld van de ontwikkelingsgroei van het kind. De ouders van alle peuters die extra tutoring (begeleiding ) krijgen worden hierover ook altijd benaderd. Zij krijgen uitleg en ook tips voor thuis. Het uiteindelijke doel is dat de peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool maken, het liefst met een voorsprong.

Peutercollege El Feth is van maandag t/m vrijdag op alle ochtenden open en van maandag t/m donderdag ook de middagen.
Ochtenddagdeel: Spelinloop: tussen 8.45 en 9.00 uur. Ophalen om 11.45 uur.
Middagdagdeel: Spelinloop tussen 12.45 en 13.00 uur. Ophalen om 15.45 uur.

border
border
Scroll To Top