border

Veelgestelde vragen

Het Peutercollege

Wat is het verschil tussen Het Peutercollege en Het Talentencollege

Dat is een heel mooi verhaal om te vertellen. Stichting Het Peutercollege was er  namelijk het eerst. Het Peutercollege was een uitgebreide en bijzondere vorm van peuterspaalzaalwerk. Lativa El Ouali, directeur, heeft in 2012 een methode ontwikkelt om peuters extra dagdelen onderwijs te bieden. In de loop der jaren is de methodiek aangepast en na de harmonisatiewet kinderopvang is het opgegaan in regulier peuteropvang. In 2017 is stichting Het Talentencollege in Rotterdam gestart. Het Talentencollege biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord aan. Baby’s, peuters en basisschoolkinderen, allemaal kunnen ze sinds 2017 gebruik maken van de methodiek door Lativa EL Ouali is ontwikkeld binnen het Talentencollege en alle mooie extra’s die de stichting nog meer bied.

Wat voor soorten opvang biedt Het Talentencollege?

Het Talentencollege in Rotterdam biedt peuteropvang (gecertificeerd VVE-locatie), hele dagopvang (0-4 jaar), Voorschoolse opvang (VSO), Naschoolse opvang (NSO) en buitenschoolse opvang (BSO) voor basisschoolleerlingen.

Hoeveel dagdelen kan mijn kind naar de peuteropvang van Het Peutercollege?

Vanaf 2 jaar komen kinderen 2 dagdelen naar Het Peutercollege. Peuters van 2 jaar oud tot 2,5 jaar oud komen twee keer per week, drie uurtjes spelen op de groep de Kapoentjes op de maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag.

De speeltijden op de groepen zijn:

– Kapoentjes middag 13:00 tot 16:00 uur

– Kapoentjes ochtend 09:00 tot 12:00 uur

Vanaf 2,5 jaar oud tot 4 jaar oud komen kinderen met een CJG indicatie (de indicatie kunt u zelf aanvragen bij het CJG) 4 dagdelen per week komen spelen. De peuters spelen 4 dagdelen per week voor 4 uurtjes per dag op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle kinderen kunnen het hele jaar gebruik maken van de kinderdagopvang als verlening op de peuteropvang.

De speeltijden op de groepen zijn:

– Kuikentjes ochtend 8:15-12:15 uur

– Kuikentjes middag 13:00-17:00 uur

Kippetjes ochtend 8:45-12:45 uur

– Kippetjes middag 13:30 -17:30 uur

 

Is het Peutercollege voor alle kinderen?

Alle peuters zijn van harte welkom op onze locaties, er is plek voor ieder kind.

Ben ik verplicht om mee te helpen en deel te nemen aan bijeenkomsten?

Nee, er is geen deelnameplicht. Toch vinden we het erg belangrijk als u wel meedoet. De activiteiten die we doen, kunt u thuis ook met uw kind doen. Als u af en toe meedoet, leert u onze aanpak beter kennen, en wij leren u beter kennen. En wij belonen ouders graag voor hun inzet, bijvoorbeeld met een leuk boekje voor ouder en kind.

Is Het Peutercollege ook in de vakanties open?

De groepen van de peuteropvang zijn in de schoolvakanties gesloten. Wel kan uw kind tijdens de schoolvakanties op de kinderopvang terecht als we dat op uw locatie aanbieden.

Krijgt mijn kind te eten en te drinken op Het Talentencollege en Peutercollege?

Jazeker. Kinderen die gebruik maken van de hele dagopvang krijgen een warme maaltijd. Daarnaast krijgen alle kinderen dagelijks een divers aanbod van heerlijk vers fruit of rauwkost. Uw kind krijgt van ons een paar keer per dag een beker drinken aangeboden.

Hoe volgen jullie de ontwikkeling van mijn kind?

De peuter- en kindrpofs zijn getraind om te werken met de een observatieprogramma. Het is een werkwijze waarmee; – de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht, – een daarop afgestemd aanbod ontworpen, – en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van uw kind.  Dit wordt  minimaal 2 keer per jaar gedaan. U wordt hierin mee genomen in een 10- minuten gesprek. Op de BSO volgen we de ontwikkeling van kinderen alleen gericht als het nodig is, omdat u dat graag wilt, of de leerkracht of omdat wij ons zorgen maken.

Werken jullie samen met de basisschool?

Wij werken met een vroege voorschools programma en observatiesysteem voor de dagopvang (0-4 jaar) waardoor de ontwikkelingsgang van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Wanneer de kinderen doorstromen naar de basisschool, is er in principe sprake van een warme overdracht tussen de peuter- of kindprof van Het Peutercollege of Het Talentencollege en de leerkracht van de basisschool. Indien nodig kunnen we ook in gesprek met de interne begeleider van de basisschool. We streven ernaar om regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kinderen en de basisscholen in de buurt te ondernemen. Dit geldt ook voor de BSO kinderen die hun eigen portfolio bijhouden samen met de kindprof.

Is Het Peutercollege alleen voor kinderen met een achterstand?

Het Peutercollege is er voor alle kinderen van 2 en 3 jaar. Kinderen die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van taal, krijgen extra aandacht van de gezinsmedewerker op de groep. We besteden veel aandacht aan taal, maar ook aan alle andere ontwikkelingsgebieden, zoals omgaan met elkaar, beweging, muziek of knutselen. Zo begint elk kind zonder achterstand aan de basisschool. En misschien zelfs wel met een voorsprong.

Moet mijn kind lesjes leren?

Peuters leren op hun eigen manier: spelenderwijs. Het Peutercollege leert ze geen lesjes. We stellen vragen, vertellen verhalen, gaan naar buiten, doen bewegingsspelletjes en puzzels. We geven ze de ruimte om met hun vriendjes en vriendinnetjes te fantaseren en hun eigen spel te kiezen.

Voldoet Het Talentencollege en Het Peutercollege aan de nieuwe privacywet (AVG)?

Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in goede handen. Wij voldoen aan de nieuwe AVG. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Hieronder kunt u onze verklaring lezen waarin we laten zien wat we wel en niet registreren. AVG-verklaring v2018-07-23 151832

border
border
Scroll To Top