border

Veelgestelde vragen

Het Peutercollege

Hoeveel dagdelen kan mijn kind naar Het Peutercollege?

Vanaf 2 jaar komen kinderen 5 dagdelen naar Het Peutercollege. De tijden zijn van 8:45 tot 11:30 uur.
 De 3-jarige kinderen komen 9 dagdelen per week. Hun dagprogramma duurt van 8:45 tot 14:30 uur, behalve op woensdag (van 8:45 tot 11:30 uur).

Wat kost Het Peutercollege?

Voor peuters van 2 jaar betaalt u € 20,= per maand, voor 3-jarigen € 60,=. Als u zich als ouder inzet kunt u ouder-inzetkorting krijgen. U betaalt dan € 10,= zolang uw kind 2 is, en € 30,= als het 3 is. Meer informatie en uitleg hierover krijgt u bij het kennismakingsgesprek.

Ben ik als ouder verplicht om mee te doen?

Nee, er is geen deelnameplicht. Toch vinden we het erg belangrijk als u wel meedoet. De activiteiten die we doen, kunt u thuis ook met uw kind doen. Als u af en toe meedoet, leert u onze aanpak beter kennen, en wij leren u beter kennen.

Is Het Peutercollege ook in de vakanties open?

Ja, locatie het Dierenrijk is in de vakanties ook open. We hanteren dan wel andere openingstijden: voor alle kinderen, zowel de 2- als de 3-jarigen, is dat maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Krijgt mijn kind te eten en te drinken op school?

Ja, dagelijks geven wij onze kinderen zelfgemaakte soep en heerlijk fruit. Wij gebruiken geen dierlijke ingrediënten zoals vlees en gelatine (E-nummers). We bakken elke dag samen met de kinderen onze eigen verse broodjes voor bij de soep en lunch. Uw kind krijgt van ons een paar keer per dag een beker drinken.

Slapen de kinderen op school?

De 3-jarige kinderen gaan na de lunch even liggen, ieder op een eigen bedje. Sommige kinderen vallen even in slaap, anderen slapen niet maar rusten toch uit.

Werken jullie samen met de basisschool?

Wij werken met een voorschools programma en observatiesysteem waardoor de ononderbroken ontwikkelingsgang van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Wanneer de kinderen doorstromen naar de basisschool, is er in principe sprake van een warme overdracht tussen de peuterprof van Het Peutercollege of de kinderprof van het Talentencollege en de leerkracht van de basisschool en mogelijk ook de Intern Begeleider van de basisschool.

We streven ernaar om regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kinderen en de basisscholen in de buurt te ondernemen. Dit geldt ook voor de BSO kinderen die hun eigen portfolio bijhouden samen met de kinderprof.

Is Het Peutercollege alleen voor kinderen met een achterstand?

Het Peutercollege is er voor alle kinderen van 2 en 3 jaar. Kinderen die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van taal, krijgen voorrang. We besteden veel aandacht aan taal, maar ook aan alle andere ontwikkelingsgebieden, zoals omgaan met elkaar, beweging, muziek of knutselen. Zo begint elk kind zonder achterstand aan de basisschool. En misschien zelfs wel met een voorsprong.

Moet mijn kind lesjes leren?

Peuters leren op hun eigen manier: spelenderwijs. Het Peutercollege leert ze geen lesjes. We stellen vragen, vertellen verhalen, gaan naar buiten, doen bewegingsspelletjes en puzzels. We geven ze de ruimte om met hun vriendjes en vriendinnetjes te fantaseren en hun eigen spel te kiezen.

Waarom zijn er zoveel leidsters op de groepen?

Intensieve begeleiding zorgt voor een snelle vooruitgang. Doordat we meerdere peuterprofs hebben, kunnen we gemakkelijk in kleine groepjes werken en hierdoor krijgen de kinderen veel individuele aandacht.

Voldoet Het Talentencollege aan de nieuwe privacywet?

Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in goede handen. Wij voldoen aan de nieuwe AVG. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Hieronder kunt u onze verklaring lezen waarin we laten zien wat we wel en niet registreren.

AVG-verklaring v2018-07-23 151832

 

border
border
Scroll To Top