border

Veelgestelde vragen

Het Peutercollege

Hoeveel dagdelen kan mijn kind naar Het Peutercollege?

Vanaf 2 jaar komen kinderen 2 dagdelen naar Het Peutercollege. Peuters van 2 jaar oud tot 2,5 jaar oud komen twee keer per week, drie uurtjes spelen op de groep de Kapoentjes op de maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag. 

De speeltijden op de groepen zijn:

 – Kapoentjes middag 13:00 tot 16:00 uur    

– Kapoentjes ochtend 09:00 tot 12:00 uur

 

Vanaf 2,5 jaar oud tot 4 jaar oud komen kinderen met een CJG indicatie (de indicatie kunt u zelf aanvragen bij het CJG) 4 dagdelen per week. De peuters spelen 4 dagdelen per week voor 4 uurtjes per dag op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle kinderen kunnen het hele jaar gebruik maken van de kinderdagopvang als verlening op de peuteropvang.

De speeltijden op de groepen zijn:      

– Kuikentjes ochtend 8:15-12:15 uur

– Kuikentjes middag 13:00-17:00 uur

Kippetjes ochtend 8:45-12:45 uur        

– Kippetjes middag 13:30 -17:30 uur

 

Is het Peutercollege voor alle kinderen?

Alle Rotterdamse peuters zijn van harte welkom bij ons, er is plek voor ieder kind.

Ben ik verplicht om mee te helpen en deel te nemen aan bijeenkomsten?

Nee, er is geen deelnameplicht. Toch vinden we het erg belangrijk als u wel meedoet. De activiteiten die we doen, kunt u thuis ook met uw kind doen. Als u af en toe meedoet, leert u onze aanpak beter kennen, en wij leren u beter kennen.

Is Het Peutercollege ook in de vakanties open?

Nee, alle schoolvakanties zijn wij gesloten. Wel kan uw kind tijdens de schoolvakanties op de kinderopvang terecht binnen ons kindcentrum.

Krijgt mijn kind te eten en te drinken op school?

Ja, dagelijks geven wij onze kinderen een divers aanbod van heerlijk vers fruit of rauwkost. Uw kind krijgt van ons een paar keer per dag een beker drinken aangeboden.

Hoe volgen jullie de ontwikkeling van mijn kind?

De peuter en kindrpofs zijn getraind om te werken met de een observatieprogramma. Het is een werkwijze waarmee; – de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht, – een daarop afgestemd aanbod ontworpen, – en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van uw kind.   Dit wordt  minimaal 2 keer per jaar gedaan. U wordt hierin mee genomen in een 10 minuten gesprek.

Werken jullie samen met de basisschool?

Wij werken met een voorschools programma en observatiesysteem waardoor de ononderbroken ontwikkelingsgang van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Wanneer de kinderen doorstromen naar de basisschool, is er in principe sprake van een warme overdracht tussen de peuterprof van Het Peutercollege of de kinderprof van het Talentencollege en de leerkracht van de basisschool en mogelijk ook de Intern Begeleider van de basisschool. We streven ernaar om regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kinderen en de basisscholen in de buurt te ondernemen. Dit geldt ook voor de BSO kinderen die hun eigen portfolio bijhouden samen met de kinderprof.

Is Het Peutercollege alleen voor kinderen met een achterstand?

Het Peutercollege is er voor alle kinderen van 2 en 3 jaar. Kinderen die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van taal, krijgen extra aandacht van de gezinsmedewerker op de groep. We besteden veel aandacht aan taal, maar ook aan alle andere ontwikkelingsgebieden, zoals omgaan met elkaar, beweging, muziek of knutselen. Zo begint elk kind zonder achterstand aan de basisschool. En misschien zelfs wel met een voorsprong.

Moet mijn kind lesjes leren?

Peuters leren op hun eigen manier: spelenderwijs. Het Peutercollege leert ze geen lesjes. We stellen vragen, vertellen verhalen, gaan naar buiten, doen bewegingsspelletjes en puzzels. We geven ze de ruimte om met hun vriendjes en vriendinnetjes te fantaseren en hun eigen spel te kiezen.

Waarom zijn er zoveel leidsters op de groepen?

Intensieve begeleiding zorgt voor een snelle vooruitgang. Doordat we meerdere peuterprofs hebben, kunnen we gemakkelijk in kleine groepjes werken en hierdoor krijgen de kinderen veel individuele aandacht.

Voldoet Het Talentencollege aan de nieuwe privacywet?

Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in goede handen. Wij voldoen aan de nieuwe AVG. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Hieronder kunt u onze verklaring lezen waarin we laten zien wat we wel en niet registreren. AVG-verklaring v2018-07-23 151832  

border
border
Scroll To Top