border

Voor uw kind

Het Peutercollege is een voorschool. Toch zijn wij anders dan anderen. Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden en daarmee groeit hun zelfvertrouwen.

Spelender-WIJS, zo doen we dat:

Wennen bij Het Talentencollege

Voor uw kind(eren) en voor u als ouder(s) is het altijd spannend om een nieuwe situatie aan te gaan. Zeker als dit een opvangsituatie betreft. Niet alleen uw kind(eren) moet wennen aan de nieuwe situatie, maar ook u als ouder(s) en de peuter- of kindprofs. Door goede afspraken met elkaar te maken, kunnen we rustig kennis maken met elkaar. Voor u en uw kind(eren) is het prettig om van ons de ruimte te krijgen om te wennen aan de nieuwe ruimte, het dagritme, de andere kinderen en volwassenen. Tijdens het intakegesprek worden er daarom afspraken gemaakt voor de wenperiode.

Elk kind (en ouder) is uniek, daarom wordt er samen gekeken naar wat werkt tijdens en na de wenperiode. In het algemeen komt uw de kind twee dagdelen wennen voordat hij/zij officieel start met de opvang. U mag vertrouwde voorwerpen meegeven aan uw kind, zoals een knuffel, een tutteldoek, een foto van uw zelf etc. Na afloop evalueert de peuter of kindprof samen met u het wenproces. Bijzonderheden worden besproken. Indien uw kind en/of u als ouder(s) meer tijd nodig heeft om te wennen dan worden hiervoor afspraken gemaakt en vastgelegd.

Peutercollege: Meer tijd om te spelen en te leren

Het Peutercollege is een voorschool. Toch zijn wij anders dan anderen. Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden en daarmee groeit hun zelfvertrouwen.

Peuters van 2 jaar oud tot en met 2,5 jaar oud komen 3 uurtjes per dag spelen op 2 vaste dagen in de week.

Peuters van 2,5 jaar oud tot 4 jaar oud komen 4 uurtjes per dag spelen op 4 vaste dagen.

Het ontwikkelen van sociale competenties

Het Talentencollege is een speel- en leerplek waar kinderen veilig kunnen oefenen in het ontwikkelen van hun sociale competenties zodat ze klaar zijn voor de doorstroom naar de basisschool of middelbare school. Wij zijn in ons prachtige pand een samenleving in het klein waar kinderen dagelijks onder begeleiding binnen en buiten het pand kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om de wereld om hen heen te ontdekken door levensechte ervaringen op te doen binnen en buiten hun groep. Kinderen leren door alleen op ontdekkingstocht te gaan, ze leren van en door elkaar, voor nu en later. Kinderen leren ook van volwassenen. Zij hebben hierin een voorbeeldfunctie.

 

Het kennismaken met volwassenen en kinderen van verschillende leeftijden en culturen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigenbelang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar te helpen, samen speelgoed opruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Op de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de BSO leert een kind met conflictsituaties om te gaan. We proberen kinderen het zelf op te laten lossen. Als dat niet lukt dan praten we wel met de kinderen, maar lossen we het op dat moment nog niet voor hen op. De profs stimuleren vriendschap, kameraadschap en samenwerking bij kinderen onderling. Zij gaan bewust om met conflicten tussen kinderen. Grijpen zij in, wanneer, waarom wel of waarom niet. De rol van de profs in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend en/of verzorgend.

 

Ook komen de kinderen van het Talentencollege in contact met kinderen van de basisschool

(BSO kinderen) en met mensen uit de wijk, doordat de groepen regelmatig ook activiteiten ‘buiten’ de stamgroep hebben. Met het buitenspelen, in de woonkeuken, in de dierenkamer en/of het atelier kunnen ze elkaar tegen komen en samen spelen. Door regelmatig op bezoek te gaan bij bekende (sociaalmaatschappelijke) organisaties en bedrijven in de buurt, zoals de bibliotheek, de basisschool, de munttuin, de bakker, slager, Villa Zebra etc., vergroten de kinderen hun wereld en ontmoeten ‘rolmodellen’ waarmee ze zich kunnen identificeren. Omdat het overgrote deel van onze klanten uit de buurt komt en we veel activiteiten in de buurt ondernemen, ontstaan er ook op een ongedwongen wijze kleine sociale netwerken.

Omgekeerd leert de buurt ook de kinderen en de ouders kennen tijdens de excursies en workshops en is er herkenning buiten het kindcentrum. Een bekend voorbeeld is dat de groenteman de kleine Sami herkent als hij met z’n vader boodschappen doet. Er ontstaat een gesprek tussen de vader en de groenteboer waar kleine Sami bij is. Een ander voorbeeld is dat de wijkagent gemakkelijker benaderd wordt door BSO-kinderen, omdat ze hem in een vertrouwde omgeving (BSO) hebben leren kennen. In de toekomst zou Sami vanuit dit netwerk een stageplek of werkplek kunnen vragen.

 

Het Talentencollege zorgt dat het kind sociale competenties kan ontwikkelen door:

  • De kinderen ruimte en rust te geven en hen naast en met elkaar te laten spelen;
  • De kinderen verantwoordelijkheden aan te leren, bijvoorbeeld door hen te laten helpen met opruimen en zelf ‘ruzietjes’ op te laten lossen;
  • In het activiteitenaanbod ruim aandacht te besteden aan sociale competenties;
  • Aandacht te besteden aan het aangaan van relaties zowel tussen de kinderen onderling als tussen de leidsters en de kinderen. De interactie van de profs met de kinderen is hierbij van groot belang;
  • Kinderen ook in contact te brengen met anderen in de wijk, bijvoorbeeld de wijkagent, de bakker, de tandarts, de vrijwilligers etc.

 

 

Ondersteuning van andere beroepskrachten

Bij Kindcentrum Het Talentencollege houdt de directeur kantoor met de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en gezinsmedewerker (deze functie wordt uitgevoerd door één medewerker). Als pedagogisch beleidsmedewerker ondersteunt zij de directeur op kantoor met het beleid van het kindcentrum. Als pedagogisch coach traint en coacht zij de peuter- en kindprofs op de groep, en als gezinsmedewerker is zij er voornamelijk voor u als ouder(s) en voor uw kind(eren). Op de locatie zijn naast stafleden en profs ook vrijwilligers aanwezig die werken in de keuken, in de schoonmaak, het tuinonderhoud, de verzorging van de dieren en klusjes in en om het gebouw (geworven via Sagenn, allen in het bezit van een VOG en verzekerd). Indien nodig bieden zij ondersteuning aan de peuter- en kindprofs op de groep en tijdens pauzes e/o uitstapjes.

Als een peuter- en/of kindprof zorgen heeft over de ontwikkeling of het welzijn van uw kind(eren) dan wordt de gezinsmedewerker gevraagd om mee te kijken en wordt er eventueel een (handelings)plan geschreven om uw kind(eren) gericht verder te helpen in haar ontwikkeling. Als blijkt dat er overlegd moet worden met bijvoorbeeld het CJG, dan bieden medewerkers van het CJG ook ondersteuning aan de peuter- en kindprofs. Op locatie zijn er ook weleens externe beroepskrachten aanwezig die workshops kunnen geven of een themabijeenkomst komen verzorgen met de gezinsmedewerker.

 

Samen met het gezin, samen met u

De inzet van gezinsbetrokkenheid bij het Talentencollege. Gezinsbetrokkenheid staat bij het Talentencollege hoog in het vaandel. Ouders worden direct in het begin al betrokken bij het Talentencollege: dit zorgt voor vertrouwdheid en veiligheid van het kind.

 

Brug naar de basisschool

Het Peutercollege is een voorschool. Toch zijn wij anders dan anderen. Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden en daarmee groeit hun zelfvertrouwen.Spelender-WIJS, zo doen we dat:

border
border
Scroll To Top