border

Voor uw kind

Het Peutercollege is een voorschool. Toch zijn wij anders dan anderen. Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden en daarmee groeit hun zelfvertrouwen.

Spelender-WIJS, zo doen we dat:

Wennen bij Het Talentencollege

Voor de kinderen en de ouders is het altijd spannend om een nieuwe situatie aan te gaan. Zeker als dit een opvangsituatie betreft. Niet alleen de kinderen moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar ook de ouders en de leidsters. Door goede afspraken met de ouder te maken, kan er rustig worden kennisgemaakt. Elkaar de ruimte geven om te wennen aan de ruimte, het dagritme, de andere kinderen zijn hierbij bepalend.

Tijdens het intakegesprek worden er afspraken gemaakt voor de wenperiode. Elk kind (en ouder) is uniek, daarom wordt er samen gekeken naar wat werkt. In het algemeen komen de kinderen twee dagdelen wennen voordat zij officieel starten met de opvang. Ouders mogen vertrouwde voorwerpen meegeven aan hun kind, zoals een knuffel, een tutteldoek, een foto van mama etc. Na afloop evalueert de leidster samen met de ouder(s) het wenproces. Bijzonderheden worden besproken. Indien het kind en ouder(s) meer tijd nodig hebben om te wennen, worden hiervoor afspraken gemaakt en vastgelegd.

De gekoppelde mentor, vaste aanspreekpunt van ouders en kinderen, zal het nieuwe kind goed observeren om te zien hoe het gaat. Na 3 maanden evalueren mentor en ouder de wenperiode. In dit gesprek wordt besproken wat er allemaal goed gaat en wat meer aandacht vergt.

Wanneer kinderen bijna 2 jaar zijn en intern door zullen stromen naar een volgende groep, wordt er een warme overdracht gedaan door de leidsters. Daarbij wordt het dossier meegegeven aan de nieuwe leidster (mentor) van het kind waarbij vooraf de ouders al betrokken zijn. De ouders worden reeds geïnformeerd in het 10-minutengesprek wat 2 keer per jaar plaatsvindt tussen ouder en leidster (mentor). Sowieso is de overgang naar de volgende groep voor onze kinderen zeer laagdrempelig omdat ze al bekend zijn met de kinderen en de leidsters. Er vinden al gezamenlijke activiteiten plaats o.a. tijdens het buitenspelen, samen eten, open deurenbeleid e.d. Op dezelfde wijze wordt er ook gewerkt bij de overgang tussen de peutergroepen en de BSO.

Peutercollege: Meer tijd om te spelen en te leren

Onze 2-jarige peuters komen vijf dagdelen in de week en de 3 jarigen komen zelfs negen dagdelen naar school. Dat is veel meer dan bij een reguliere peuterspeelzaal. Deze extra tijd gebruiken we vooral voor herhaling: door veel te herhalen onthouden kinderen beter wat ze geleerd hebben en ze leren sneller weer iets nieuws. Daarnaast kunnen we door de extra dagdelen veel verschillende activiteiten aanbieden: spelletjes met horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Lekker bewegen, dansen en muziek maken. Naar verhalen luisteren, zelf verhalen vertellen, puzzelen, bouwen, knutselen en schilderen. Fijn buiten spelen, met elkaar of in groepjes. Spannende uitstapjes in de buurt. En af en toe even tot rust komen met een stuk fruit of een beker drinken.

Een ouder vertelt: “In het begin was ik wat huiverig om mijn zoontje negen dagdelen naar school te laten gaan. Ik was bang dat het te vermoeiend voor hem zou zijn. Maar het gaat heel goed. De hele groep doet na de lunch lekker een dutje en hij kan het prima aan. Soms wil hij niet eens mee naar huis als ik hem ‘s-middags kom halen!”

We zijn open in de vakanties!
Het Peutercollege is ook open in de reguliere schoolvakanties. Kinderen leren het beste als ze vaak herhalen. Het is daarom zonde om met het programma te stoppen tijdens de vakanties. Wij gebruiken deze tijd om extra te oefenen, ook met het Nederlands. Natuurlijk doen we tijdens de vakanties extra leuke dingen. Zo krijgt iedere locatie een speciale vakantiekist met leuke materialen.

Hieronder staan alle officiële feestdagen van 2017. Op deze dagen is Het Peutercollege gesloten.

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari
2e Paasdag maandag 17 april
Koningsdag donderdag 27 april
Hemelvaartsdag donderdag 25 mei
2e Pinksterdag maandag 5 juni
1e en 2e Kerstdag maandag 25 en dinsdag 26 december

 

Extra activiteiten

Leren doe je op allerlei manieren. Uit een boekje of van een filmpje, maar vooral door nieuwe dingen zelf te ervaren. Avonturen maken indruk en van iedere indruk leer je iets nieuws. Door onze langere lesdagen hebben we bij Het Peutercollege ruim de tijd voor extra activiteiten. Zo gaan we er regelmatig in de eigen wijk op uit met de peuters. Konijntjes voeren op de kinderboerderij, fruit kopen op de markt, post versturen op het postkantoor. Reuze spannend vinden onze peuters dat en van dat soort uitstapjes leer je zo veel! Ook krijgen we regelmatig bezoek van interessante gasten uit de buurt die vertellen over hun werk: de dokter, de wijkagent of de bakker. Op die manier betrekken we de buurt bij onze school en krijgen de peuters een bredere kennis van de maatschappij waarin ze leven.

Een ouder vertelt: “Sinds we op bezoek zijn geweest bij de koeien op de boerderij, zegt mijn zoontje niet meer dat melk uit de supermarkt komt. Melk komt van de koe, en koeien zijn héél groot! Het was een enorme ervaring om echte koeien te zien en ze ook te mogen aaien. Dat vergeet hij nooit meer!”

Meer begeleiding

Elke groep heeft maximaal 16 kinderen. Omdat we onze peuters intensief willen begeleiden, hebben we meer begeleiding dan op een reguliere peuterspeelzaal. Elke groep heeft minimaal twee peuterprofs met daarnaast extra helpende handen. Onze betrokken peuterprofs zijn hoog opgeleid:  in de 3-jarigen groep is minimaal één peuterprof HBO-geschoold. Uw kind krijgt dag op dag meer aandacht en gaat daardoor sneller vooruit. We noemen onze leidsters ‘de peuterprofs’: professionals op het gebied van begeleiding en vorming van het jonge kind.

Een ouder vertelt: “Ik zie grote verschillen met mijn oudste kind dat naar een gewone peuterspeelzaal ging. Mijn dochtertje leert heel veel op Het Peutercollege zoals tellen en kleuren benoemen. Maar ze kan ook al zelf de knoopjes van haar kleding vastmaken. En ze praat ineens veel meer en vooral duidelijker.”

Samen met het gezin, samen met u

De opvoeding en ontwikkeling van een kind is een kwestie van een goede samenwerking tussen de ouders en de school. Daarom spelen de ouders bij ons een zeer belangrijke rol en betrekken we u als ouder bij alles wat we doen. U bent van harte welkom op de koffie-ochtenden en bij de uitstapjes, de activiteiten en de informatiemiddagen. De band tussen u als ouders en ons als school vinden wij zo belangrijk dat we van u verwachten dat u af en toe mee komt helpen op de groep. Op die manier ziet u wat de peuters op school allemaal leren en kunt u uw kindje thuis verder helpen zich te ontwikkelen. Lees meer

Een ouder vertelt: “Ik vind het leuk om bij het wegbrengen altijd even te blijven en met de leidsters te kletsen. Het is ook leuk om met andere moeders over onze kinderen te praten. Ik ben ook al eens naar een informatiemiddag geweest over EHBO. Dat was heel goed voor mij om te leren.”

Brug naar de basisschool

Locatie het Dierenrijk van stichting Het Peutercollege is gevestigd in de Afrikaanderwijk in Rotterdam, met verschillende basisscholen in de buurt. Het Peutercollege streeft ernaar om regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kinderen van de basisschool te ondernemen.

Door gebruik te maken van een voorschools programma en observatiesysteem wordt de ononderbroken ontwikkelingsgang voor de kinderen zo veel mogelijk gewaarborgd. Wanneer de kinderen naar de basisschool doorstromen, is er in principe sprake van een collegiale consultatie en warme overdracht tussen de leidster, de leerkracht en mogelijk ook de Intern Begeleider van de nieuwe school van uw kind.

De overgang van voorschool naar de basisschool is niet moeilijk voor kinderen van Het Peutercollege. Ze zijn al gewend aan de langere schooltijden en de spel- en leermethode die we gebruiken, sluit nauw aan bij de basisschoolstof.

Een ouder vertelt: “Ik vind het prettig dat als mijn dochter straks 3 jaar is, ze de langere schooltijden meekrijgt, waardoor de overstap naar de basisschool toch wel kleiner wordt. En dat sociale vind ik gewoon belangrijk.”

border
border
Scroll To Top