border

Wie we zijn

It takes a village to raise a child

Het algemeen doel van Kindcentrum het Talentencollege is het bieden van een kwalitatief goede educatieve kinderopvangomgeving voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot en met 13 jaar. Bij Het Talentencollege vinden we het heel belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waar aandacht, warmte, liefde en plezier een belangrijke plaats innemen. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan er ontwikkeling plaatsvinden. Wij baseren onze handelen op de 4 basisdoelen van Professor Riksen-Walraven waar de wet op de kinderopvang op is gebaseerd. Daarnaast laten we ons graag inspireren door de visie van Reggio Emilia die uitgaat van wat het kind wel kan in plaats van wat het nog niet kan.

Wij geloven dat de kwaliteit van de leefomgeving van belang is voor het veilig en gezond ontwikkelen van jonge kinderen. Door met name volwassenen (leerkrachten, professionals in welzijn, ouders, vrijwilligers, ondernemers en organisaties, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren weer op zich te nemen. Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo belangrijk is voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie.

Het Talentencollege biedt mogelijkheden om de sociaalpedagogische kwaliteit van de civil society te versterken door samenwerkingsverbanden aan te gaan in de buurt.  Het van oorsprong Afrikaanse gezegde ‘it takes a village to raise a child’ slaat op onze werkwijze.

Onze visie is dat kinderen uniek zijn en er mogen zijn. Door kinderen een veilige en vertrouwde omgeving aan te bieden, waar ze zichzelf mogen zijn en zoveel mogelijk ‘zelluf’ mogen doen om levensechte ervaring op te doen, zullen zij zich optimaal ontwikkelen. De veilige omgeving creëren we samen met verschillende belangrijke partijen die betrokken zijn bij de opvoeding, zorg en/of onderwijs van de kinderen. In eerste plaats de ouders, daarnaast de scholen en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de buurten van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Bijvoorbeeld het CJG, TOS, Humanitas, enzovoorts.

Kindcentrum het Talentencollege bestaat uit een samenwerking van 2 verschillende stichtingen, namelijk Stichting het Peutercollege en Stichting het Talentencollege. 

Het Talentencollege Het Dierenrijk heeft 8 horizontale stam- en 2 verticale stamgroepen:

  • Eén verticale groep kinderopvang (Rupsjes), 12 kinderen, 0 – 4 jaar;
  • Eén stamgroep kinderopvang (Vlindertjes), 14 kinderen, 2 – 4 jaar;
  • Twee stamgroepen peuteropvang (Kuikentjes), 16 kinderen, 2,5 en 3-jarigen;
  • Twee stamgroepen peuteropvang (Kippetjes), 16 kinderen, 2,5 en 3-jarigen.
  • Twee stamgroepen peuteropvang (Kapoentjes), 8 kinderen, 2-2,5-jarigen.
  • Eén verticale basisgroep BSO (Kikkertjes), 22 kinderen, 4-13 jaar
  • Eén horizontale basisgroep BSO (Donderkopjes), 10 kinderen, 4-7 jaar

Er wordt op elk opvangvorm gewerkt met een pedagogisch werkplan welke de vertaling van het pedagogische beleidsplan in de praktijk is.

Het Peutercollege, de basis voor een kansrijk leven. Als kinderen al op zeer jonge leeftijd alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen, voorkomt dat problemen in de puberteit. Dat idee is de basis van het Peutercollege, een initiatief van Lativa El Ouali. Lativa: “In mijn omgeving zag ik dat jonge kinderen vaak worden belemmerd in hun ontwikkeling. Sociale ongelijkheid, opvoedingskwesties, communicatieproblemen, financiële problemen: het zijn maar enkele van de factoren die ervoor kunnen zorgen dat kinderen al jong op achterstand komen. Ik geloof dat met wat extra ondersteuning én in samenwerking met het gezin, die achterstand kan worden weggewerkt en zelfs kan worden omgezet in een voorsprong. Nog vóór het kind naar de basisschool gaat.” Dit idee werkte Lativa in 2010/2011 uit in een methodiek voor peuters. Stichting het Peutercollege voert op basis van de door Lativa El Ouali ontwikkelde methodiek een intensief pedagogisch programma voor 2- en 3-jarigen.

Het Peutercollege wil een logische, ononderbroken leerlijn van de voorschool naar de basisschool neerzetten. Daarvoor werken we samen met de basisscholen uit de buurt en streven we ernaar om regelmatig gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Kindprofs en Peuterprofs

Onze leidsters, worden Peuterprofs of Kindprofs genoemd. Al onze Peuter- en Kindprofs zijn gediplomeerde pedagogische medewerkers. Op onze VVE-groepen staan altijd minimaal één HBO geschoolde en één MBO3 of 4 geschoolde pedagogische medewerkers.

Samenwerkingspartners en financiers

Behalve met de wijkpartners werkt Het Peutercollege ook samen met onderwijskundige en wetenschappelijke partners.
Samen met de CED-GROEP heeft Het Peutercollege een aanvulling op de VVE-methode ontwikkeld.

Het Verwey-Jonker Instituut, een sociaalwetenschappelijk instituut, onderzoekt wat de langetermijnresultaten van de methode van Het Peutercollege zijn. Daarbij worden zowel het kind als de ouders betrokken.

BvLF-logo-1024x768px-OnWhiteJanivo-logo

Continue onderzoek

De aanpak van Het Peutercollege is uniek in Nederland. Wij vinden het erg belangrijk dat onze ideeën over onderwijs, opvoeden en ontwikkeling in de praktijk getoetst worden door een onafhankelijke partij. Het Verwey-Jonker Instituut heeft vanaf de start van Het Peutercollege onderzoek gedaan naar de methodiek, de doelgroep en de ervaringen van de ouders. De onderzoekers vergelijken kinderen van Het Peutercollege vergelijken met kinderen van groepen nul, andere voorscholen en kinderen die niet op een voorschool zitten. Door de kinderen langdurig te volgen, kunnen we goed beoordelen of de methodiek van Het Peutercollege werkt, en, of en welke verschillen er zijn met kinderen die niet op Het Peutercollege gezeten hebben.

Vacatures

Wil je graag ons team versterken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar secretariaat@hetpeutercollege.nl

Werkervaringsplekken

Kom werkervaring opdoen in een unieke leer- en onderwijsomgeving! Wil je graag vrijwilligerswerk doen? Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen? Neem dan contact met ons op. Heb je een werkconsulent of zit je in een re-integratietraject? Overleg dan eerst met je uitkeringsinstantie. We beantwoorden graag je telefoontje of email.

Studeer je aan de Pabo en ben je op zoek naar een bijzondere onderwijsinstelling om werkervaring op te doen? Het Peutercollege Rotterdam biedt je de mogelijkheid mee te werken in een voor Nederland unieke pedagogische omgeving. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens de reguliere schoolvakanties bij ons aan de slag willen. Iets voor jou?

Ieder kind verdient gelijke kansen in het leven. Als kinderen al op zeer jonge leeftijd alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen, voorkomt dat problemen in de pubertijd. Echter, sociale ongelijkheid, opvoedingskwesties, communicatie-, financiële en taalproblemen zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat kinderen al jong op een ontwikkelingsachterstand komen.

Het Peutercollege biedt een intensieve, ononderbroken leerlijn van voorschool naar groep 1 van de basisschool. Door onze intensieve aanpak kan achterstand worden weggewerkt en zelfs worden omgezet in een voorsprong. Dit doen we door een uniek programma en meer leertijd te bieden. Ook werken we nauw samen met het gezin, de basisscholen en de wijk waarin onze locaties zitten.

Heb je interesse in ons? We maken graag kennis met je. Je kunt bellen met telefoon 06-55748558 of mailen naar secretariaat@hetpeutercollege.nl

border
border
Scroll To Top