border

Voor uw kind

Onze peuteropvang is een voorschool. Toch zijn wij anders dan anderen. Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden en daarmee groeit hun zelfvertrouwen.

Spelender-WIJS, zo doen we dat:

Wennen bij Het Talentencollege

Voor uw kind(eren) en voor u als ouder(s) is het altijd spannend om een nieuwe situatie aan te gaan. Zeker als dit een opvangsituatie betreft. Niet alleen uw kind(eren) moet wennen aan de nieuwe situatie, maar ook u als ouder(s) en de peuter- of kindprofs. Door goede afspraken met elkaar te maken, kunnen we rustig kennis maken met elkaar. Voor u en uw kind(eren) is het prettig om van ons de ruimte te krijgen om te wennen aan de nieuwe ruimte, het dagritme, de andere kinderen en volwassenen. Tijdens het intakegesprek worden er daarom afspraken gemaakt voor de wenperiode.

Elk kind (en ouder) is uniek, daarom wordt er samen gekeken naar wat werkt tijdens en na de wenperiode. In het algemeen komt uw kind minimaal twee dagdelen wennen voordat hij/zij officieel start met de opvang. U mag vertrouwde voorwerpen meegeven aan uw kind, zoals een knuffel, een tutteldoek, een foto van u zelf etc. Na afloop evalueert de peuter of kindprof samen met u het wenproces. Bijzonderheden worden besproken. Indien uw kind en/of u als ouder(s) meer tijd nodig heeft om te wennen dan worden hiervoor afspraken gemaakt en vastgelegd.

Peutercollege: Meer tijd om te spelen en te leren

Het Peutercollege is een voorschool. Toch zijn wij anders dan anderen. Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden en daarmee groeit hun zelfvertrouwen.

Peuters van 2 jaar oud tot en met 2,5 jaar oud komen 3 uurtjes per dag spelen op 2 vaste dagen in de week.

Peuters van 2,5 jaar oud tot 4 jaar oud komen 4 uurtjes per dag spelen op 4 vaste dagen.

Ondersteuning van andere beroepskrachten

Bij Kindcentrum Het Talentencollege houdt de directeur kantoor met de locatiemanager, pedagogisch beleidsmedewerker, de gezinsmedewerker en/of de (voor)schoolmaatschappelijk werker. Op de locatie zijn naast stafleden en profs ook vrijwilligers aanwezig die werken in de keuken, in de schoonmaak, het tuinonderhoud, de verzorging van de dieren en klusjes in en om het gebouw, Al onze medewerkers, vrijwilliger of niet, hebben een VOG en worden continue gescreend door het personenregister.

Als een peuter- en/of kindprof zorgen heeft over de ontwikkeling of het welzijn van uw kind(eren) dan wordt de gezinsmedewerker gevraagd om mee te kijken en wordt er eventueel eenĀ (handelings)plan geschreven om uw kind(eren) gericht verder te helpen in haar ontwikkeling. Als blijkt dat er overlegd moet worden met bijvoorbeeld het CJG, dan bieden medewerkers van het CJG ook ondersteuning aan de peuter- en kindprofs. Op locatie zijn er ook weleens externe beroepskrachten aanwezig die workshops kunnen geven of een themabijeenkomst komen verzorgen met de gezinsmedewerker.

 

border
border
Scroll To Top