border

Wie we zijn

Het Peutercollege, de basis voor een kansrijk leven. Als kinderen al op zeer jonge leeftijd alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen, voorkomt dat problemen in de puberteit. Dat idee is de basis van het Peutercollege, een initiatief van Lativa El Ouali. Lativa: “In mijn omgeving zag ik dat jonge kinderen vaak worden belemmerd in hun ontwikkeling. Sociale ongelijkheid, opvoedingskwesties, communicatieproblemen, financiële problemen: het zijn maar enkele van de factoren die ervoor kunnen zorgen dat kinderen al jong op achterstand komen. Ik geloof dat met wat extra ondersteuning én in samenwerking met het gezin, die achterstand kan worden weggewerkt en zelfs kan worden omgezet in een voorsprong. Nog vóór het kind naar de basisschool gaat.” Dit idee werkte Lativa in 2010/2011 uit in een methodiek voor peuters. Stichting het Peutercollege voert op basis van de door Lativa El Ouali ontwikkelde methodiek een intensief pedagogisch programma voor 2- en 3-jarigen.

Het Peutercollege wil een logische, ononderbroken leerlijn van de voorschool naar de basisschool neerzetten. Daarvoor werken we samen met de basisscholen uit de buurt en streven we ernaar om regelmatig gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

 

Samenwerkingspartners en financiers

Behalve met de wijkpartners en onze investeerder Stichting De Verre Bergen, werkt Het Peutercollege ook samen met onderwijskundige en wetenschappelijke partners.
Samen met de CED-GROEP heeft Het Peutercollege een aanvulling op de VVE-methode ontwikkeld.

Het Verwey-Jonker Instituut, een sociaalwetenschappelijk instituut, onderzoekt wat de langetermijnresultaten van de methode van Het Peutercollege zijn. Daarbij worden zowel het kind als de ouders betrokken.

VerreBergenBvLF-logo-1024x768px-OnWhiteJanivo-logo

Continue onderzoek

De aanpak van Het Peutercollege is uniek in Nederland. Wij vinden het erg belangrijk dat onze ideeën over onderwijs, opvoeden en ontwikkeling in de praktijk getoetst worden door een onafhankelijke partij. Het Verwey-Jonker Instituut heeft vanaf de start van Het Peutercollege onderzoek gedaan naar de methodiek, de doelgroep en de ervaringen van de ouders. De onderzoekers vergelijken kinderen van Het Peutercollege vergelijken met kinderen van groepen nul, andere voorscholen en kinderen die niet op een voorschool zitten. Door de kinderen langdurig te volgen, kunnen we goed beoordelen of de methodiek van Het Peutercollege werkt, en, of en welke verschillen er zijn met kinderen die niet op Het Peutercollege gezeten hebben. De resultaten van het onderzoek zullen in 2018 bekend zijn.

ANBI

Heeft u interesse om Het Peutercollege financieel te steunen, bijvoorbeeld met een gift? Stichting Het Peutercollege heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status biedt onze donateurs de mogelijkheid om de giften af te schrijven van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
RSIN-nummer: 850304337

Financieel Jaarrapport 2015 van Stichting het Peutercollege

Financieel Jaarrapport 2016 van Stichting het Peutercollege

Vacatures

Momenteel heeft Het Peutercollege geen openstaande vacatures. U kunt natuurlijk altijd een open sollicitatie sturen. Stuur uw CV en motivatiebrief naar secretariaat@hetpeutercollege.nl

Werkervaringsprojecten

Kom werkervaring opdoen in een unieke onderwijsomgeving!

Studeer je aan de Pabo en ben je op zoek naar een bijzondere onderwijsinstelling om werkervaring op te doen? Het Peutercollege Rotterdam biedt je de mogelijkheid mee te werken in een voor Nederland unieke pedagogische omgeving.
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens de reguliere schoolvakanties bij ons aan de slag willen. Iets voor jou?

Ieder kind verdient gelijke kansen in het leven. Als kinderen al op zeer jonge leeftijd alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen, voorkomt dat problemen in de pubertijd. Echter, sociale ongelijkheid, opvoedingskwesties, communicatie-, financiële en taalproblemen zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat kinderen al jong op een ontwikkelingsachterstand komen.

Het Peutercollege biedt een intensieve, ononderbroken leerlijn van voorschool naar groep 1 van de basisschool. Door onze intensieve aanpak kan achterstand worden weggewerkt en zelfs worden omgezet in een voorsprong. Dit doen we door een uniek programma en meer leertijd te bieden. Ook werken we nauw samen met het gezin, de basisscholen en de wijk waarin onze locaties zitten.

Het Peutercollege:

  • Biedt meer leer-en speeltijd (tot 9 dagdelen voor 3-jarigen)
  • Organiseert extra activiteiten, ook buiten de school
  • Biedt intensieve begeleiding door hooggeschoolde leidsters per groep
  • Betrekt het gezin bij alles wat we doen
  • Zorgt voor een naadloze aansluiting op de basisschool.

Heb je interesse om tijdens je studie bij ons aan de slag te gaan? We maken graag kennis met je. Je kunt bellen met telefoon 06-55748558 of mailen naar secretariaat@hetpeutercollege.nl

border
border
Scroll To Top