border

Wat we bieden

Peuterspeelzaal het Peutercollege, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang het Talentencollege hebben in augustus 2017 een nieuwe locatie geopend: Het Dierenrijk. In ons prachtig ingerichte pand aan de Hilledijk bevinden zich twee groepen voor de peuters van stichting Het Peutercollege en twee groepen voor reguliere kinderopvang van het Talentencollege. Daarnaast hebben wij een BSO voor kinderen tot 14 jaar. Wij willen een familiaire sfeer creëren waarbij de kinderen van verschillende groepen samen met elkaar spelen en eten. Bij ons kunnen kinderen Vers & Gezond eten, Leren & Groeien, Spelen en Ontdekken te midden van Dieren & Natuur.

Het kinderdagverblijf heeft 2 horizontale groepen. De stamgroep de Rupsjes, bestaat uit maximaal 12 kinderen die tussen de 6 weken en 2 jaar oud zijn. De stamgroep de Vlindertjes bestaat uit maximaal 14 peuters van 2 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is op alle werkdagen geopend van 7.30u tot 18.30u. Om kinderen een vertrouwde en veilige speelomgeving te bieden en de gelegenheid te bieden om zich te kunnen hechten aan de leidsters (en vice versa), stellen wij als kinderdagverblijf een minimale afname van twee dagdelen.

De BSO biedt alleen opvang na schooltijd en in de vakantie. De BSO heeft 2 basisgroepen met een verticale leeftijdsopbouw. De Donderkopjes bestaat uit kinderen uit de onderbouw van de basisschool, groep 1 t/m 3 en de Kikkertjes bestaat uit kinderen uit de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 8. De BSO werkt samen met basisscholen uit de nabije omgeving zodat de kinderen lopend kunnen worden opgehaald.

Stichting Het Peutercollege biedt een in Nederland een uniek voorschools programma aan voor peuters. De methodiek en het model zijn ontwikkeld door de pedagoge Lativa El Ouali. Het Peutercollege wordt gefinancierd door verschillende particuliere fondsen en valt niet direct onder de wet op de kinderopvang. Ouders betalen een kleine eigen bijdrage van minimaal € 10,- per maand en maximaal € 60,- per maand. De kosten voor de opvang worden gedekt door de stichting. Er is dus geen sprake van kinderopvangtoeslag. Het Peutercollege voldoet echter aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt aan kinderopvangcentra. De medewerkers van het Peutercollege, de Peuterprofs,  zijn onderdeel van het team het Talentencollege en werken met hetzelfde kwaliteitsbeleid. 2-Jarige peuters mogen 5 dagdelen komen spelen in de groep De Kuikentjes. 3-Jarige peuters komen 9 dagdelen in de week spelen op de groep De Kippetjes. Op elke groep wordt gestreefd naar het plaatsen van minimaal één MBO-4 en één HBO gediplomeerde beroepskracht.

Binnenkort zullen we uitbreiden met onze peutergroepen. Wij gaan dan gebruik maken van reguliere VVE-gelden en zullen het aantal dagdelen die wij aanbieden aanpassen. Toch blijft Het Peutercollege uniek in haar werkwijze, bij ons zult u altijd meer kosteloze (begeleidings)uren krijgen dan bij collega peuterspeelzalen.

Aanbod Talentencollege

Het Talentencollege heeft als doel kinderen op de kinderopvang en BSO een extra aanbod te bieden zodat al hun talent(en) ontplooid wordt. Kernwoorden hierbij zijn: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, leren, begeleiden en ondersteunen. Om dit te realiseren heeft het Talentencollege een bijzonder aanbod gecreëerd met de volgende unieke ingrediënten:

 • De kinderopvang kinderen krijgen dagelijks een aanbod vanuit het VVE programma Uk en PUK waarbij de kinderen uit de 2-3 jarige groep werken met een extra aanbod vanuit de Peutercollege methodiek.
 • De BSO kinderen volgen diverse workshops die aangeboden worden vanuit de tuin, keuken, dierenkamer en/of atelierkamer.
 • Op de kinderopvang groepen en de BSO groepen werken zoveel mogelijk MBO 4 leidsters als HBO leidsters zodat de kinderen de juiste aandacht en begeleiding kunnen krijgen
 • In alle groepen krijgen de kinderen een extra aanbod vanuit ons programma. De extra activiteiten vinden op de eigen groep plaats of in een andere ruimte:
 • De dierenkamer (het knuffelen en verzorgen van huisdieren)
 • Atelier (creatief met diverse materialen)
 • Woonkeuken- (kook en bakworkshops)
 • Tuin (verzorgen van de planten en de omgeving)
 • Op de locatie is een medewerker gezinsbetrokkenheid van stichting het Peutercollege aanwezig. De medewerker gezinsbetrokkenheid verzorgt o.a. de inhoud van de ouderbijeenkomsten en ondersteunt de ouders en leidsters bij opvoedingsvraagstukken.
 • Ook zijn er buiten-speelmomenten waarbij kinderen van verschillende leeftijden samen buiten kunnen spelen.
 • De ouders worden op verschillende manieren bij het Talentencollege betrokken. We zijn tenslotte partners in de opvoeding van hun kinderen.
 • Ook de wijk wordt op diverse manieren betrokken bij de ‘educatie’ van het Talentencollege.
 • Het Talentencollege wil in het schooljaar 2017/2018 samenwerkingen gaan opzoeken met de basisscholen in de naaste omgeving om een doorgaande lijn zo goed mogelijk te bewerkstelligen.
 • Ouders kunnen tegen een gering bedrag hoogwaardige speelgoedkisten lenen voor mee naar huis (vanaf 2019).

Vers & Gezond eten

Dagelijks geven wij onze kinderen zelfgemaakte soep en eten ze heerlijk vers fruit. Wij gebruiken geen dierlijke ingrediënten zoals vlees en gelatine (E-nummers). We eten met alle kinderen in onze gezellige woonkeuken. Ook bakken wij wekelijks met de kinderen een lekkernij voor bij de thee of melk. Of gewoon lekker brood. Kinderen vinden dat fantastisch.

Leren & Groeien

Binnenkort krijgen de kinderen taalles in ons wereldlokaal, waarbij ze de Nederlandse themawoorden in een tweede taal geleerd krijgen. U kunt hiervoor als ouder kiezen uit de volgende talen: Turks, Marokkaans of Engels. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Dieren & Natuur

Om een huiselijke sfeer te creëren, hebben wij een knusse huisdierenkamer met o.a. konijntjes, vogels, vissen en cavia’s. Naast dat wij het leuk & gezellig vinden om huisdieren te houden, vinden we het belangrijk dat de kinderen veel kunnen leren door ze dagelijks om zich heen te hebben. Huisdieren vergroten het zelfvertrouwen van kinderen en zorgen voor verbinding. Het verzorgen van dieren werkt rustgevend en vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen.

In onze grote natuurspeeltuin, van wel 200 m2 kunnen kinderen dagelijks op avontuur. Ze kunnen naar hartenlust spelen, ontdekken en ravotten en voor onze dieren zorgen. Ook hebben we binnenkort een moestuintje waar de kinderen hun eigen groente en kruiden kunnen verbouwen.

Spelen & Ontdekken

We hebben een geweldig knutselatelier waar de kinderen kunnen schilderen, lekker kunnen kliederen en hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook thuis met uitdagend en kwalitatief goed speelgoed kunnen spelen, hebben wij binnenkort mooie speelGOED-kisten  die u tegen een kleine betaling kunt lenen.

border
border
Scroll To Top