border

Nieuws

10 mei 2016

Onderzoek naar het Peutercollege in volle gang!

Onderzoek naar het Peutercollege in volle gang!

Stichting het Peutercollege bedankt alle ouders voor de deelname van hun peuter aan het onderzoek naar de opbrengsten van het Peutercollege. Peuters die nu deelnemen worden voor een langere periode gevolgd. Op verschillende manieren wordt er door het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Zonder de inzet van de ouders zou dit niet kunnen plaatsvinden. Wij verheugen ons erop de resultaten, die in 2018 bekend zijn,  met jullie te delen.

Wilt u op dit moment al meer weten over de procesevaluatie van de opstart van het Peutercollege? Dan kunt u dit  vinden via de link. http://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/2884_Peutercollege%20procesonderzoek%20pdf.pdf

 

border
Scroll To Top