border

Nieuws

3 oktober 2016

Samenwerking Peutercollege, Peuter en Co en BOOR beëindigd

Gedurende enkele jaren bezochten enkele honderden peuters in Rotterdam het Peutercollege.

Deze pilot van Stichting het Peutercollege, met extra dagdelen, een vakantieprogramma, en een intensief wijk- en ouderbetrokkenheidsprogramma kwam tot stand in samenwerking tussen Stichting Het Peutercollege, Stichting BOOR en Peuter & Co.

Doordat met ingang van dit schooljaar de voorwaarden en financiering van de peuterscholen in de gemeente Rotterdam flink zijn aangepast, is in overleg besloten eerder dan gepland de pilot van Stichting het Peutercollege te beëindigen op de huidige 4 locaties en wel per 1 oktober 2016.

Voor kinderen en ouders verandert er weinig. De peuterspeelzalen blijven gewoon open. Peuter & Co neemt de dienstverlening over en is van plan het gedachtengoed van het Peutercollege in stand te houden.

Met ouders en de basisscholen zal nagedacht worden hoe de verworvenheden van de Peutercollege-aanpak zo goed mogelijk kunnen worden geborgd.

Stichting het Peutercollege zal op nieuwe locatie(s) zelfstandig haar huidige aanbod voortzetten en uitbreiden. Stichting het Peutercollege zal u hierover binnenkort nader informeren.

 

border
Scroll To Top